Visafslag

Tijdens de Strontweek zal de door de vissers gevangen vis worden verkocht op de merk en in de sluishaven in Workum. Dus kom naar de merk of de haven voor een kakelvers visje.