De vis werd goed verkocht,…

De vis werd weer goed verkocht

Afgelopen woensdagmiddag werd er op de Merk te Workum weer de traditionele visveiling gehouden. De veiling werd geleid door de veilingmeester Frans Bekema, tevens keurmeester van hetgeen er aangeboden werd. Passend bij de cultuurhistorisch gevangen en aangevoerde vis, was natuurlijk de antieke Ford van Fokke van den Akker, die het transport van de Haven naar de Merk verzorgde. Hoewel hij zich liet vervangen door een andere chauffeur, was Fokke zelf wel op de Merk aanwezig nog herstellende van zijn zware brandwonden die hij twee maand geleden opliep. Hu;lde dus wel !

Aan het begin van de veiling maakte de veilingmeester de spelregels bekend en waarschuwde hij eenieder om niet naar bekenden te wuiven of anderszins de hand op te steken, want “hand op steken is hangen”! Nadat hij dat gedaan had liet hij de eerste mooie snoekbaars het licht zien, waarop nog voor hij een eerste prijs had genoemd, reeds een enthousiaste toeschouwer “Ja” riep ! Hij was zo sportief om de daarna genoemde prijs ook zondergemor te betalen !!!! Er was een ruime aanvoer van zowel snoekbaars als rode IJsselmeerbaars, zodat na aanvankelijk hoge prijzen, deze toch flink zakten. Aanvankelijk werd de vis dus redelijk duur betaald, maar later zakte dat toen er grotere hoeveelheden in één lot werden aangeboden.

Frans vertelde steeds bij elk lot met welk schip het gevangen was. Dit ook omdat een deel van de opbrengst naar de schippers van het betreffende schip gaat ten behoeve van het onderhoud van het vaartuig. De Kolhorners (van de Jol KH 44) hadden derhalve hun eigen restauranthouder meegenomen en zorgden er zo voor dat hun besomming goed uitviel. Al met al was het een gezellige veiling waarin de bot het goed deed, de snoekbaars en de rode IJsselmeerbaars eveneens hun prijs meestal haalden en de enige spiering (14 stuks) zelfs in een heus blik werden ingebracht. Onnodig te zeggen dat deze laatste geste in goede aarde viel, en een bovengemiddelde prijs opbracht. Iemand in het publiek riep nog dat “ingeblikte vis meestal goedkoper was” maar de koper liet zich niet van de wijs brengen. Hij hield kennelijk van echte verse spiering !!!! Dank aan het in flinke getale opgekomen publiek en aan de kopers die zich weer van hun beste kant lieten zien. De veiling was weer als vanouds en een groot succes.

Voor allen die dit festijn gemist hebben, a.s. zaterdag is er aan de haven om 11.00 uur weer een veiling waarop de na woensdag gevangen vis verkocht gaat worden. De laatste kans deze tijdens deze Visserijdagen om weer eens echt verse vis, op authentieke duurzame manier gevangen (zonder motor en alleen op zeil dus) te komen kopen. Zoals het er nu uitziet zijn er een beperkt aantal fileerders bereid om de door U gekochte vis (kleine hoeveelheden) ter plekke voor U te fileren. Een unieke kans dus !!!!! Grijp hem !!!!!