Contactgegevens

“Strontweek” is de verzamelnaam van een aantal maritieme evenementen met elk hun eigen karakter en uitstraling en vindt plaats tijdens de herfstvakantie in het havenstadje Workum. De Strontweek wordt georganiseerd door de stichting Zeilvaartcollege Workum samen met de “Stichting Liereliet Workum”, de “Vissserijvereniging Workum” en de “Vereniging Zeilvracht”. Deze organisaties werken samen en hebben hun eigen inbreng in het gehele evenement “de Strontweek”. Tijdens de Strontweek is er ook een nautische markt met oude ambachten op zondag en wordt ook het klompzeilen georganiseerd voor de jeugd van Workum.
De strontweek is bijgeschreven op de inventarislijst van immaterieel erfgoed nederland.

Zeilvaartcollege

Voorzitter : Maarten Offinga
Secretaris : Eelke Boersma
Penningmeester :

Website : www.zeilvaartcollegeworkum.nl en www.strontweek.nl

Algemene info : Eelke Boersma e.boersma8@chello.nl
Marktmeester : Hylke Bleeker bleekerhylke@gmail.com

Liereliet

Voorzitter : Jacob van der Valk
Secretaris : Anneke van der Wal
Penningmeester : Jenny Bouma
Leden : Nanne Kalma, Ankie van der Meer

Website : www.liereliet.nl

Algemene info : Anneke vd Wal avanderwal49@hotmail.com
Bestellen tickets : tickets@liereliet.nl

Klompzeilen : petertolsma@organisatieadviezen.com

Zeilvracht

Voorzitter : Jantien Milders-Lubbert
Secretaris : Renee van Hasselt
Penningmeester : Finy Teitsma
Lid : Jelte Toxopeus
Wedstrijdsecretaris : Gerrit-Jan de Vos

Website : www.zeilvracht.nl  www.beurtveer.nl  www.strontrace.nl
faceBook : www.facebook.com/verenigingzeilvracht

Algemene info : Renee van hasselt info@zeilvracht.nl
Wedstrijdsecretariaat : Gerrit-Jan de Vos wedstrijden@zeilvracht.nl

Visserij

Voorzitter : Job Jager

Secretaris : Bernard Reekers  b.reekers@kpnplanet.nl 

Website : www.strontweek.nl

Facebook : https://www.facebook.com/visserijverenigingworkum/