De "Strontweek" is bijgeschreven in de inventarislijst van Immaterieel Erfgoed Nederland.