Klompkesilers in de prijzen !

Zaterdag jongstleden hebben een aantal kinderen uit Workum, maar ook uit “verre streken” weer meegedaan aan het jaarlijkse “Klomkesilen”. Het is een van de vaste activiteiten die bij de festiviteiten van Liereliet horen. Er waren dit jaar helaas maar 8 schippers en hun maten die de klompen wilden laten varen, maar de kwaliteit van de schepen was buitengewoon. De een nog fraaier uitgedost als de ander en dat was natuurlijk gedaan om kans te maken op de prijs voor de mooiste zeiklomp. Uiteindelijk vond het publiek door middels van een enquête dat Ines de Haas deze prijs meer dan verdiend had. Haar klomp heeft ze zelf in een soort van “glas in lood techniek” met heel veel kleur geschilderd. Het resultaat had zowel iets Jugenstil-achtigs als iets Mondrianistisch.

Er stond zaterdag een mooi windje dat precies in het verlengde van de Djippe Dole waaide. Daardoor ging de race heel voorspoedig. Deze keer voeren de scheepjes bijna allemaal meteen van de ene naar de andere oever, zonder dat ze door valse wind vlak voor de wal zich weer omkeerden en een hele verkeerde richting op gingen.

De race kon eigenlijk achter elkaar doorgaan al moest er even gepauzeerd worden voor een paar voorbij varende schepen. Het weer zat ook geweldig mee omdat de druilerige regenbuien van de ochtend, door een mooie droge voormiddag werden gevolgd.  Dankzij de belangeloos ter beschikking gestelde geluidsinstallatie van Klaas Folkers (van de platte televisies en meer) kon er een goed verslag worden gegeven aan het publiek dat op de wal langs de Dolte stond.

De prijzen in de wedstrijd waren voor Jan van Klink, Hanna de Lange en Tina de Lange. Het mooiste lied, de vracht voor de klomp, ging dit jaar naar Nynke Visser en Benthe Terpstra die samen een prachtig lied hadden gemaakt over hun super snelle klomp en het plezier in het klomkesilen. Zij hadden dat lied als “vracht” aan boord van hun klomp gebracht en zongen het uit volle borst later in de Vermaning. De “Loden Kiel”, de prijs waarom alles draait en die wordt gewonnen door de snelste klomp met de mooiste vracht, was dit jaar weer voor Hanna de Lange. Stralend nam ze kiel in ontvangst en drapeerde hem over haar schouders ! De andere prijzen, de zwaardjes van ijzer met inscriptie en het roertje zijn ook dit jaar weer gemaakt door de smederij in de Beginne onder leiding van Cees Ras. Hulde daarvoor want elk jaar zorgen zij er voor dat deze begeerde trofeeën weer uitgereikt kunnen worden.

Met een prachtige voorstelling van Nanne en Ankie, en van de “Onstuimige Schuimers” werden alle kinderen, familie en bekenden vergast in de goed gevulde Vermaning na afloop van de race. Het was een gebeuren dat uitstekend was afgestemd op de jeugd en waarin door iedereen fantastisch werd meegezongen. Alle dingen als het klompzeil-lied, de kaketoe Loe en een roeilied door de Amerikaanse “Johnson Singers” kwamen aan de orde ! Het was dus weer een gezellige en spannende middag voor iedereen, waarvoor aan het slot ook dank werd gevraagd voor alle medewerkers. Nou die kregen ze want er werd afgesloten met een heel luid applaus voor hen. Ondanks de geringe deelname was toch klomkesilen 2019 weer een succes !!!!

Meer foto's van het klompzeilen vindt je hier