Strontrace

De Strontrace start in Workum en voert over het IJsselmeer via de Oranjesluizen in Amsterdam naar Warmond. Bij aankomst in Warmond wordt de stront gelost en na een verplicht uur rust gaan de schepen weer op de terugweg naar Workum.

Vertrek
Nadat de vrachtbrieven zijn getekend, de zakken met stront aan boord zijn gebracht, het startschot is gegeven en Reid de schepen uitgeleide heeft gedaan met de woorden "Oprotten nou" verlaten de schepen in volgorde van loting de haven op weg naar Warmonde Strontrace schepen vertrekken op maandagmiddag vanuit de haven van Workum, Nadat de vrachtbrieven zijn getekend op de kop van de haven en het startschot is gegevenwaarbij It Soal, de vaart naar het IJsselmeer, wordt gejaagd of geboomd of gezeild, afhankelijk van de windrichting.

Routes IJsselmeer
De schepen varen zo snel als mogelijk is naar Warmond. De schippers kunnen uit twee opties kiezen om het Zuidelijk IJsselmeer te bereiken. De op de heenreis gekozen route bepaalt ook de route van de terugreis. Kiezen ze op de heenweg voor het naviduct bij Enkhuizen, dan moeten ze op de terugweg via Lelystad. Kiest de schipper echter voor de Houtribsluizen bij Lelystad op de heenreis, dan mag hij op de terugreis kiezen uit Lelystad of Enkhuizen. De gemaakte keuze hangt af van weer en wind, maar meer van de inzichten van de schipper.

Routes Warmond
Op het IJ moet om veiligheidsredenen gemotord worden. Hier valt gelijk de volgende belangrijke beslissing: Amsterdam binnenvaren, over de Ringvaart naar de Bollenstreek en terug via Haarlem, óf eerst naar Haarlem en dan door het Spaarne naar Warmond en via de hoofdstad terug naar het Friese Workum. Een beslissing, die uren voordeel kan opleveren. Of volledig verkeerd kan uitpakken.

Augurken ophalen in Oude Wetering
in Oude-Wetering ontvangen zij een lokaal streekproduct (een pot Veense augurken) als symbolische retourvracht naar Friesland.

Keerpunt Warmond
Bij aankomst in Warmond worden de schepen opgewacht door de keermeester en zijn rechterhand. Deze noteren de tijd, nemen de vracht in ontvangst, tekenen de vrachtbrieven en bieden de schipper een oorlam aan. De strontzakken worden gelost aan de kade van park Groot Leerust, bij het theehuis, waarbij het publiek hen bij het lossen van de lading toejuicht. De schipper en bemanning van het schip dat als eerst in Warmond aankomt, wordt feestelijk onthaald door de burgemeester van Warmond, soms zelfs midden in de nacht. Gedurende het verplichte rustuur in Warmond krijgen de schippers en hun bemanning koffie, thee, soep en broodjes.

Terugreis naar Workum
Na het verplichtte uurtje rust gaan de schepen op weg terug naar Workum.
Alle reglementair gefinishte schepen ontvangen in Workum een penning van initiator Reid maar wie als eerste aanlegt gaat naar huis met de Zilveren Brijlepel.