The Oselvar boat from Norway

Gepresenteerd door: Kjell Magnus Økland

Datum: Zondag 22 oktober 2023

Tijd: 12:00 – 13:00

Plaats: Werf de Hoop

De Oselvar is de Noorse nationale boot. Oselvar is een overnaads gebouwde houten boot uit de westelijke delen van Noorwegen rond Bergen met tradities die duizenden jaren teruggaan. De boot is gebouwd van eiken en grenen en heeft zeer brede gangen.

De term Oselvar werd rond 1750 geïntroduceerd en verwijst naar de plaats waar twee botenbouwers hun werkplaats hadden aan de monding van de rivier de Os, die de Bjørnefjord binnenging. Sindsdien heten de boten Oselvar-boten. Van die twee botenbouwers kunnen we reconstrueren en grotendeels documenteren hoe de kennis en kunde van de botenbouwers in de daaropvolgende 250 jaar van vader op zoon werd doorgegeven.

Van oudsher wordt de Oselvar-boot vooral langs de kust van Hordaland gebruikt en heeft de vissers en boeren voor een grote verscheidenheid aan doeleinden gediend, zoals vissen buiten de scheren, vervoer van mensen, huishoudelijke goederen en huisdieren zoals koeien, geiten en schapen.

Tegenwoordig wordt de Oselvar-boot voornamelijk gebruikt voor vrijetijdsbesteding: roeien, zeilen en vissen. De Oselvar heeft tradities van georganiseerd sportroeien die teruggaat tot 1847 en wordt sinds 1871 gebruikt als regatta-zeilboot. Tegenwoordig heeft Oselvar jaarlijkse officiële Noorse kampioenschappen waar meer dan 20 boten samenkomen om te bepalen wie de beste zeiler is.

Kjell Magnus Økland heeft een boek geschreven (in het Noors) dat de Oselvar-boot in detail beschrijft: geschiedenis, bouw, gebruik met roeispanen, zeilen en motor, regatta zeilen, wedstrijdroeien en alle inspanningen in de reddingsoperatie om de boot een nieuw leven. Het boek is uitgebracht op 20 oktober 2016. In december 2016 is de Oselvar opgenomen in het UNESCO-register van goede praktijken voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Kjell Magnus schreef hiervoor de nominatie. Sindsdien werkt hij als dagelijkse manager voor de stichting Coastal Culture Now, waar hij een sleutelrol speelt in veel delen van het culturele kustleven in West-Noorwegen.

Bijgevoegd zijn ook een paar foto’s, allemaal door Kjell Magnus Økland gemaakt, behalve “KMØ i seksæring” die is gemaakt door Koos Termorshuizen, redacteur van Roei! terwijl hij onderzoek deed voor zijn boek Van boom tot boot