Nieuwe website

Deze website is nog in ontwikkeling en wordt langzamerhand gevuld met veel informatie over de “Strontweek”. “Strontweek” is de verzamelnaam van een aantal maritieme evenementen met elk hun eigen karakter …